W świecie wirtualnych społeczności

W świecie wirtualnych społeczności

Coraz to nowe aplikacje, stworzone dzięki współczesnym technologiom, umożliwiają komunikację międzyludzką na odległość. Zbiór tych komunikatorów określa się mianem social media. Mają one na celu pozwolić użytkownikowi na wejście w społeczne interakcje za pomocą nowych narzędzi komunikacyjnych, które wykraczają poza dotychczasowe możliwości komunikacji. W świecie wirtualnych społecznościPoczątek XXI wieku był czasem wielkiego skoku w dziedzinie technologii internetowej. Bardzo szybko zaczęły powstawać portale społecznościowe, które w zawrotnym tempie zyskały zainteresowanie adresatów. Obecnie, dzięki wszechobecnej dostępności nowych technik, social media znacząco zmieniły sposoby komunikacji zarówno indywidualnych użytkowników, jak i wielkich organizacji oraz stały się naturalnym miejsce wymiany informacji. Do najczęściej wykorzystywanych serwisów społecznościowych zwanych social media zaliczany jest z pewnością facebook, instagram, twitter, snapchat czy google +.

Facebook

Facebook jest serwisem społecznościowym, dzięki któremu zarejestrowani użytkownicy dzielą się wiadomościami o sobie, swoimi zdjęciami, przeżyciami oraz wymieniają między sobą różnorodne informacje. Korzystający z serwisu Facebook mają możliwość tworzenia grup oraz sieci interakcji, dzięki wyszukiwaniu znajomych ze swojego miejsca zamieszkania, szkół czy innych miejsc powiązanych. Aktualnie jest to najbardziej spopularyzowany portal do kontaktu internetowego na świecie.

Instagram

Innym, należącym również do najbardziej popularnych serwisów jest Instagram. Opiera się on na komunikacji międzyludzkiej za pomocą filmów i fotografii. Instagram umożliwia swoim użytkownikom edycję zdjęć i filmów za pomocą charakterystycznych filtrów oraz udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych typu social media.

Aktualnie social media typu Facebook czy Instagram wykorzystywane są przez największe firmy prowadzące swoje kampanie reklamowe, przez polityków do prowadzenia własnej polityki krajowej i zagranicznej, służby specjalne w celu stosowania informacji lub dezinformacji własnych jak i obcych narodów. Wspomniane technologie zmieniają świat, tworząc go bardziej dostępnym i otwartym.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz