Ubezpieczenie samochodu od a do z

Ubezpieczenie samochodu od a do zUbezpieczenie samochodu jest to temat, który ciągle się nam przewija, a wiemy o nim bardzo mało.

Przede wszystkim, ubezpieczenia to umowa zawierana pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem.Obydwie strony zobowiązują się względem siebie.

Jakie obowiązki ma ubezpieczony, a jakie firma ubezpieczeniowa?

Ubezpieczający do płacenia składki w określonej ilości i zgodnie z terminami. Natomiast do obowiązku ubezpieczyciela należy wypłacenie świadczenia w przypadku konieczności pokrycia kosztów leczenia osoby lub naprawy pojazdu. Ubezpieczenie samochodu jest bardzo ważne, ponieważ dzięki niemu nie będziemy zmuszeni w wielu przypadkach do pokrywania szkód z własnej kieszeni. Wyjątkami są naprawdę bardzo skomplikowane sytuacje, ale niestety występują i trzeba mieć taką świadomość. Najlepiej byłoby się z nimi zapoznać, ale to zależy od tego, jak skonstruowane są ogólne warunki ubezpieczenia oraz to, jakie ubezpieczenie wykupimy. Do wyboru mamy ubezpieczenie autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków, assistance oraz szyb, opon, zielona karta czy nawet ochrona prawna.

Brak OC i  konsekwencje

Spokojnie, nie zapomniałem o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ponieważ jest ono obowiązkowe. To z niego zostanie pobrana kwota na pokrycie szkód na mieniu i osobie, gdy będziemy sprawcami wypadku. Kiedy posiadamy je wykupione, co jest naszym obowiązkiem, to suma gwarancyjna na jedno zdarzenie: wynosi 5 milionów euro co do szkód na osobie oraz 1 milion euro do szkód na mieniu. Natomiast w sytuacji, gdy nie posiadamy go aktualnego, fakt ten powoduje dwie konsekwencje. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada na nas wysokie kary pieniężne w wysokości do 4200 zł oraz pokrywa on koszty związane z odszkodowaniem, ale obciąża rachunek sprawcy wypadku, który nie posiadał ważnego OC.

Ubezpieczenia wymienione w pierwszym akapicie są dobrowolne. Jednak ich posiadanie w wielu aspektach chroni nas bardziej niż to obowiązkowe. Na przykład ubezpieczenie AC pokrywa koszty związane z kradzieżą lub zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie opon czy szyb tworzy polisy, z których pokrywane będą wymiana lub naprawa tych części pojazdu. Assistance jest bardzo przydatnym ubezpieczeniem, kiedy naszym środkiem transportu jest samochód, ponieważ gwarantuje nam pomoc w przypadku awarii samochodu i zapewnia jego odholowanie.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz