Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków: co to za polisa?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków: co to za polisa?

Oferowane w towarzystwach ubezpieczeniowych polisy komunikacyjne, majątkowe, czy osobowe mają nas chronić przez skutkami różnych nieprzewidzianych sytuacji. Wśród ubezpieczeń, które może wykupić każdy z nas jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie NNW dla kierowców

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków: co to za polisa?Grupą osób, które mogą, a nawet powinny wykupić polisę NNW są kierowcy. Jest ona przydatna, kiedy kierowca dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku związanego z ruchem pojazdu. Ochrona obejmuje urazy, które -powstaną na skutek:

  • wsiadania lub wysiadania z samochodu;
  • załadunku lub rozładunku przyczepy w bezpośredni sposób połączonej z pojazdem;
  • przebywanie w pojeździe podczas zatrzymania się lub podczas postoju na parkingu;
  • podczas naprawy samochodu na trasie.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków chroni nie tylko kierowcę, ale także pasażerów. Z reguły ochroną objęci są wszyscy pasażerowie.

Inne wypadki

Ubezpieczenie NNW nie jest przypisane jedynie do wypadków związanych z ruchem pojazdów. Obejmuje także takie zdarzenia jak:

  • zawał serca;
  • udar mózgu;
  • uprawianie sportu;
  • śmierć osoby ubezpieczonej na skutek odniesionych w wypadku obrażeń.

Do kogo skierowane są polisy NNW?

Wśród polis NNW wyróżnić można polisy indywidualne i grupowe. Te pierwsze może wykupić każdy, kto jest osobą przezorną. Te drugie są adresowane do:

  • młodzieży szkolnej. Umowę ubezpieczenia zawiera się za pośrednictwem szkoły. Chroni ona uczniów zarówno na terenie szkoły jak i poza nią. Okres obowiązywania polisy wynosi najczęściej 10 miesięcy, a więc tyle ile trwa rok szkolny. Szkoła ma jednak możliwość wybrania polisy, która zapewni uczniom ochronę także w czasie wakacyjnej przerwy;
  • pracowników firm.

Bardzo ważne

Niezwykle ważnym punktem umowy ubezpieczenia jest zakres wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. W tym punkcie umowy wymienione są sytuacje, kiedy posiadacz polisy nie otrzyma odszkodowania. Na liście tej znajdują się zdarzenia pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Szczegóły ubezpieczeń NNW mogą różnić się w zależności od ubezpieczyciela. Jeśli interesuje Cię np. ubezpieczenie od Gothaer, szczegóły znajdziesz na stronie: https://www.gothaer.pl/pl-dla-ciebie-produkt/58319/bezpiecze%c5%84stwo-rodzina/ubezpieczenie-nnw-na-wszelki-wypadek

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz