Ubezpieczenie na życie a sprawy podatku dochodowego

Ubezpieczenie na życie a sprawy podatku dochodowego

Wykupując polisę na życie z pewnością interesują nas kwestie związane z podatkiem dochodowym. Na pewno wiele osób zadaje sobie pytanie, czy w przypadku otrzymania świadczenia będą musiały ten podatek zapłaci. Kwestie te zostały uregulowane w ustawie od podatku dochodowym od osób fizycznych, która została przyjęta 26 lipca 1991 roku.

Ubezpieczenie na życie a sprawy podatku dochodowegoArtykuły 30a i 30b wspomnianej ustawy określają, że świadczenia, które zostaną wypłacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe tytułem polisy na życie lub dożycie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy te więc jednoznacznie mówią, że otrzymująca świadczenie osoba nie musi odprowadzać podatku do Urzędu Skarbowego.

Czy w każdej sytuacji nie trzeba płacić podatku?

Są sytuacje, kiedy podatek trzeba jednak zapłacić. Wiąże się to z obowiązującym już od kilku lat tak zwanym podatkiem Belki. O tym, czy mimo wszystko będziemy musieli podatek zapłacić zadecyduje rodzaj wykupionej polisy na życie. Osoby, które wykupiły klasyczną polisę na życie, podatku płacić nie muszą. Jeśli jednak wybrały polisę z opcją kapitałową, to w momencie, kiedy świadczenie jest wypłacane, towarzystwo ubezpieczeniowe musi potrącić podatek dochodowy. Podatek ten zostanie następnie odprowadzony do właściwego dla osoby ubezpieczonej Urzędu Skarbowego. Odpowiedzialność za zapłacenie podatku jest obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego. Dlaczego od polis z opcją kapitałową konieczne jest zapłacenie podatku dochodowego? Wynika to z ustawy, która stwierdza, że pieniądze, które są inwestowane przynoszą jej posiadaczowi zysk; stąd konieczność zapłacenia podatku. Przepisy prawne, które te kwestie regulują zostały napisane w sposób jasny i przejrzysty. Nie pozostawiają żadnej dowolności w ich interpretowaniu przez zakłady ubezpieczeń.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

W OWU zostały dokładnie wymienione kwoty, których nie obejmuje podatek dochodowy. Należą do nich:

    • suma ubezpieczenia;

    • suma składek;

    • zwrot sumy opłaconych składek.

W przypadku polis o charakterze kapitałowym konieczne jest opłacenie podatku dochodowego.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz