Ubezpieczenie auta – o co w tym chodzi

Ubezpieczenie auta - o co w tym chodziKiedy wpiszemy w Google hasło „ubezpieczenia” wyświetlą się naszym oczom różne oferty ubezpieczeń. W związku z tym zastanowimy się jak wybrać najlepsze. Zacznijmy od tego czym w ogóle są ubezpieczenia i co możemy nimi zabezpieczyć.


Ubezpieczenie to umowa, która jest zawierana między dwoma stronami. Jedną z nich nazywamy ubezpieczonym i do jego obowiązków należy płacenie składki na rzecz ubezpieczyciela. Natomiast on zobowiązuje się do wypłacenia świadczenia na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w warunkach umowy. Szkody te mogą występować w życiu, zdrowiu lub na mieniu tego pierwszego. Ubezpieczenia są zarówno dobrowolne jak i obowiązkowe.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich

Dzisiaj skupimy się na tych obowiązkowych.
Wyróżniamy ich 3 podstawowe rodzaje:
1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
2) Ubezpieczenie rolników
3) Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
Istnieją również inne, które są regulowane przez inne ustawy lub rozporządzenia, umowy międzynarodowe. Dla nas najbardziej istotnym jest punkt 1). Do niego właśnie przechodzimy.

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu nie ogranicza się tylko do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ale jest ono bardzo ważnym jego elementem. To dzięki niemu, gdy posiadamy je wykupione, nie musimy się martwić o fakt pokrywania kosztów leczenia na osobie i szkody na mieniu. Środki na to pójdą z naszego ubezpieczenia. Sumy gwarancyjne na jedno zdarzenie wynoszą do 5 milionów euro szkód na osobie oraz do 1 miliona euro szkód na mieniu. Dlatego tak ważne jest posiadanie ważnego OC. Wielu kierowców, szczególnie tych młodych nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji wynikających z faktu nie posiadania tego ubezpieczenia. Za opóźnienie w opłacie, zostają nakładane na nas kary, przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w wysokości od 800 zł do 4200 zł. Jak możemy zauważyć, bardzo ważnym jest aby owe ubezpieczenie samochodu posiadać.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz