Ubezpieczenia pojazdów – co i jak

Ubezpieczenia pojazdów - co i jakObecnie nieodłącznym elementem naszego życia są ubezpieczenia. Już od najmłodszych lat nasi rodzice ubezpieczali nas w szkołach lub prywatnie.

Wtedy w przypadku uszkodzenia swojego organizmu, dostawaliśmy odszkodowanie w wysokości zależnej od szkody. Dzisiaj, już sami decydujemy za siebie. Wymaga to od nas rozeznania w wielu kwestiach i ubezpieczenia są jedną z nich.

Jak dzielimy ubezpieczenia?

Musimy mieć świadomość, że dzielą się one na dobrowolne i obowiązkowe. Przykładami obowiązkowych ubezpieczeń są na przykład:
1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników.
Są nimi przeważnie ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
Nie możemy jednak zapomnieć o ubezpieczeniach dobrowolnych, których na obecnym rynku ubezpieczeniowym jest całe mnóstwo. Towarzystwa ubezpieczeniowe głowią się nad tym, jaką ofertę mogą przedstawić swoim klientom, aby pozyskać ich jak największą ilość.

Kierowco, pamiętaj o OC!

Na polskich drogach posiadamy całe mnóstwo samochodów, których posiadacze są zmuszeni do wykupienia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (w skrócie OC p.p.m.). Ubezpieczenie samochodu z tytułu OC p.p.m pokrywa szkody wyrządzone przez ubezpieczonego na koszt poszkodowanego. Pod warunkiem, że ubezpieczony dotrzymał kwestii zawartych w umowie i był sprawcą wypadku. Należy pamiętać, że ubezpieczenie samochodu nie ogranicza się tylko do tego jednego, obowiązkowego. Mimo to właśnie to ubezpieczenie sprawia, że nie będziemy zmuszeni pokrywać z własnej kieszeni ewentualnych kosztów naprawy pojazdów lub szkód wyrządzonych drugiej osobie. Co się dzieje w przypadku niezawarcia takiej umowy bądź zwlekania z ponownym podpisaniem? Spóźnienie o 7 dni skutkuje bardzo wysokimi karami pieniężnymi w wysokości kilku tysięcy złotych nakładanymi przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) oraz będziemy zmuszeni do pokrycia kosztów naprawy. Wybierając konkretną ofertę ubezpieczenia samochodu, należy pamiętać, że zakres polisy w każdym Towarzystwie jest taki sam, więc w tym przypadku możemy się sugerować korzystniejszymi ofertami.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz