Ryzyko przy grupowych ubezpieczeniach na życie

Ryzyko przy grupowych ubezpieczeniach na życie

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują obecnie w zakresie ubezpieczeń na życie różne rozwiązania i propozycje. Większość z nich oferuje zarówno ubezpieczenia indywidualne, jak i grupowe. Z tym drugim rodzajem ubezpieczeń na życie możemy spotkać się w swoim miejscu pracy. Wiele osób uważa, że mają one więcej zalet, że łatwiej można się ubezpieczyć. Wynika to między z innymi z innej oceny ryzyka niż ma to miejsce w przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie.

Co jest brane pod uwagę przez towarzystwa ubezpieczeniowe?

Szacując ryzyko w przypadku ubezpieczenia grupowe towarzystwa ubezpieczeniowe biorą przede wszystkim pod uwagę:

    • stan zdrowia pracowników – czynią to na podstawie ankiety medycznej, którą wypełniają pracownicy;

    • opis wykonywanej przez każdego z pracowników rodzaju pracy – brane są tutaj pod uwagę grupy zawodowe występujące w konkretnym zakładzie pracy;

    • kwestionariusz zdrowotny, którym tym razem poświęcony jest zdrowiu członków rodziny przystępującego do ubezpieczenia pracownika.

Dodatkowo niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe szacując ryzyko uwzględniając wysokość ubezpieczenia i tak zwany wiek grupy.

Czy wielkość grupy ma jakieś znaczenie?

Dla towarzystwa ubezpieczeniowe najlepiej jest, kiedy ubezpieczana grupa pracowników składa się w większości z osób, których stan zdrowia jest idealny. Idealna jest więc sytuacja, kiedy grupa jest dość liczna. Warto wiedzieć, że ryzyko związane z ubezpieczeniami grupowymi, które ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe zmniejszają zdrowe osoby przystępujące do ubezpieczenia. Za małe grupy towarzystwa ubezpieczeniowe uznają takie, w których jest poniżej trzydziestu osób. Większość towarzystw ubezpieczeniowych, które działają na polskim rynku nie decyduje się na sprzedaż ubezpieczenia, jeśli grupa nie składa się przynajmniej z dwudziestu osób. Z kolei za duże grupy ubezpieczyciele uznają takie, w których jest nie mniej niż sto osób. Dla ubezpieczających się pracowników duża grupa także jest bardziej korzystna ze względu na niższą składkę.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz