Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia na życie

Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia na życie

Osoby, które zdecydowały się wykupić ubezpieczenie na życie powinny niezwykle dokładnie przeczytać dokument nazywany Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W OWU znajdują się bowiem między innymi sytuacja określone jako wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. W OWU określony jest także okres karencji.

Na rynku ubezpieczeń nie ma obecnie polis, które działają od razu po ich wykupieniu. W zdecydowanej większości towarzystw ubezpieczeniowych stosowane są tak zwane okresy karencji. Okres ten oznacza, że mimo iż wykupiliśmy polisę to w pewnych sytuacjach świadczenie nie będzie nam przysługiwało. Zapis o wprowadzeniu okresy karencji ma chronić towarzystwa ubezpieczeniowe. Nie da się jednak ukryć, że nie jest to rozwiązanie korzystne dla osób, które wykupują polisę. Warto więc mieć na uwadze iż najbardziej korzystne są polisy, w których obowiązuje krótki okres karencji.

Okres karencji

Osoby wykupujące polisę na życie bardzo często zadają pytanie, czy okres karencji może zostać zniesiony. W dużej liczbie towarzystw ubezpieczeniowych jest to możliwe, jednak dopiero wtedy,kiedy osoba ubezpieczona spełni pewne warunki. W bardzo wielu przypadkach towarzystwa ubezpieczeniowe znoszą okres karencji, jeśli osoba wykupująca polisę zgodzi się na zwyżkę składki. Wielu ubezpieczycieli domaga się również przedstawienia wyników szczegółowych badań lekarskich, które mają być potwierdzeniem, że osoba, która wykupuje polisę na życie bez okresu karencji jest całkowicie zdrowa.

Czas trwania polisy

Mimo okresu karencji osoby, które wykupiły polisę na czas jej trwania nie pozostają na ten czas bez ochrony ze strony ubezpieczyciela. W okresie, kiedy obowiązuje okres karencji stosowana jest bowiem tak zwana ochrona tymczasowa. Dzięki temu świadczenie może zostać wypłacone w przypadku, kiedy osoba ubezpieczona poniesie śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie zostanie jednak wypłacone tylko wtedy, kiedy wypadek miał miejsce najwcześniej dzień po podpisaniu umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Tak więc nawet okres karencji nie sprawia, że klienci pozbawieni są ochrony.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz