O ubezpieczeniu OC

O ubezpieczeniu OC

Polacy najczęściej kupują ubezpieczenia komunikacyjne. Dzielą się one na obowiązkowe i dobrowolne. W pierwszej kategorii znajduje się tylko jeden rodzaj: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zakres ubezpieczenia

Polisy OC muszą posiadać nie tylko właściciele samochodów osobowych czy ciężarowych, ale także motocykli, ciągników rolniczych, przyczep, skuterów. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę osobom, które zostaną poszkodowane na skutek wypadku spowodowanego przez pojazd mechaniczny. Ubezpieczenie to chroni także właściciela samochodu przed finansowymi konsekwencjami naprawienia wyrządzonej szkody. Odszkodowanie dla poszkodowanej osoby wypłacane jest z OC sprawcy wypadku; jeśli sprawca nie miał ważnej polisy OC, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok; polisę należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Składkę można zapłacić jednorazowo lub w dwóch ratach. Zakres ubezpieczenie regulowany jest ustawą. W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym będzie on taki sam. Polisy będą się jednak mogły różnic ceną.

Jak kupić polisę OC?

Możliwości kupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej właściciele pojazdów mają obecnie kilka. Polisę można kupić bezpośrednio w placówce wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, u agenta, telefonicznie. Wiele osób wybiera jednak jeszcze inną możliwość i kupuje OC online. Kupowanie polisy OC przez internet jest bardzo proste. Kupując polisę w ten sposób kierowcy mogą zaoszczędzić nie tylko czas, ale przede wszystkim pieniądze. W niektórych towarzystwach kierowcy, którzy kupują OC online mogą liczyć na dodatkowe zniżki. W większości z nich kierowcy mają też możliwość rozszerzyć zakres ochrony o dodatkowe, nieobowiązkowe ubezpieczenia takie, jak na przykład Autocasco czy Assistance.

Komunikacyjne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej należy do ubezpieczeń obowiązkowych. Ważne OC muszą posiadać wszystkie zarejestrowane pojazdy poruszające się po drogach. Kupiona w Polsce polisa OC ważna jest w większości państw europejskich.

Więcej na https://kalkulator.mtu24.pl/motor/ikdirmtu24pl/vehicle

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz