O czym warto wiedzieć kupując leki na receptę?

Spora część leków dostępna jest tylko z przepisu lekarza. Jakie problemy można mieć z realizacją leku na receptę?

 

Data ważności

 

Większość recept jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia lub od wyznaczonej, zaznaczonej na recepcie przez lekarzy, daty realizacji. Są jednak pewne wyjątki: na leki sprowadzane z zagranicy i preparaty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta, recepta jest ważna 120 dni; recepty na leki wystawione w ramach pomocy doraźnej oraz na antybiotyki są ważne przez 7 dni.

Sprzedaż leków osobom nieletnim

 

Farmaceuta ma prawo odmówić sprzedaży leku na receptę osobie nieletniej, która ma mniej niż 13 lat. Ocena tego, ile lat ma osoba realizująca lek na receptę należy do farmaceuty. Jest on uprawniony do zażądania dokumentu stwierdzającego wiek pacjenta tylko w przypadku, gdy recepta została wystawiona na leki, które w składzie zawierają substancje psychoaktywne. Farmaceuta ma prawo odmówić sprzedaży takiego leku osobie, która nie chce pokazać dokumentu stwierdzającego wiek oraz takiej, która nie ma 18 lat.

Czy można zwrócić leki?

 

Zgodnie z prawem nie można oddać wykupionego leku, nawet gdy jest on w nienaruszonym opakowaniu. Od tej zasady jest jednak wyjątek: mamy prawo do reklamowania leku, który ma wadę jakościową (na przykład w opakowaniu znajdują się pokruszone tabletki). Lek można także zwrócić, gdy farmaceuta pomylił się i wydał lek w innej postaci niż zapisany na recepcie lub w innej dawce.

 

Farmaceuta ma prawo odmówić sprzedaży leku, gdy na recepcie znajdzie błąd. Ale drobne błędy może skorygować także sam; może na przykład poprawić niewyraźnie napisany numer PESEL. W pozostałych sytuacjach pacjent musi udać się do lekarza, który wystawił receptę, aby ją poprawił.

Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą leków na receptę reguluje Prawo farmaceutyczne. W wielu sprawach (na przykład terminów ważności recept) przepisy Prawa farmaceutycznego są bardzo rygorystyczne. Odmowa sprzedaży leku nie wynika więc ze złej woli farmaceuty.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz