Kogo wybrać na osobę uposażoną w polisie na życie?

Osoby, które wykupują ubezpieczenie na życie są pytane przez zakład ubezpieczeń, kogo chcą wskazać, jako osobę uposażoną. Osoba ta po śmierci osoby ubezpieczonej jest uprawniona do otrzymania od zakładu ubezpieczeń odszkodowania. Nie wskazanie osoby uposażonej pociąga problemy z wypłaceniem świadczenia, bliscy osoby ubezpieczonej muszą przeprowadzić postępowanie spadkowe. Kogo możemy wskazać jako osobę uposażoną?

Kogo wybrać na osobę uposażoną w polisie na życie?Osoba, która wykupuje ubezpieczenie może jako osobę uposażoną wskazać dowolnie przez siebie wybraną osobę. Wybrana osoba uposażona nie staje się jedną ze stron umowy. Polisa na życie nie chroni ani zdrowia, ani życia tej osoby. Jest to po prostu osoba, której zostanie wypłacone świadczenie przez zakład ubezpieczeń po śmierci osoby ubezpieczonej.

Najbliższy członek rodziny

Większość osób, które wykupują ubezpieczenie na życie, jak osobę uposażoną wskazuje osoby z najbliższej rodziny. Z reguły osobą tą jest małżonek ubezpieczonego. Wskazanie małżonka nie jest jednak obowiązkowe. Jako osobę uposażoną można wskazać dalszego krewnego, przyjaciela lub instytucję. Jako osobę uposażoną można również wskazać niepełnoletnie dziecko. Taki wybór może jednak oznaczać trochę perturbacji z uzyskaniem świadczenia.

W trakcie obowiązywania umowy osoba ubezpieczona ma prawo dowolną ilość razy zmienić osobę uposażoną. Na taki krok bardzo często decydują się małżeństwa, które rozstały się. Jedno z byłych małżonków, to, które wykupiło ubezpieczenie na życie, z kręgu osób uposażonych wykreśla byłego małżonka.

Wskazanie osoby uposażonej jest czynnością bardzo prostą. W większości towarzystw ubezpieczeniowych osoba ubezpieczona musi podać dane osoby uposażonej. Są to:

    • imię i nazwisko;

    • PESEL;

    • stopień pokrewieństwa, który łączy osobę ubezpieczoną i uposażoną lub wskazać brak tego pokrewieństwa;

    • adres zamieszkania.

Nie ma obowiązku wskazywania na osobę uposażoną tylko jednej osoby. Wskazując tych osób więcej, należy jednak określić, ile procent w świadczeniu przypadnie każdej z tych osób. Nie określenie procenta udziału oznacza, że wszystkie osoby otrzymają świadczenie w równej wysokości.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz