Kiedy przestaje obowiązywać polisa na życie?

Kiedy przestaje obowiązywać polisa na życie?

Umowy ubezpieczenia zawierane na terenie Polski podlegają pod przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi zawarcie umowy pomiędzy ubezpieczycielem a osobą ubezpieczoną oznacza nawiązanie stosunku cywilnego jedynie na ściśle określony czas. W tym okresie na towarzystwie ubezpieczeniowym spoczywa obowiązek wywiązywania się z zawartej umowy. Czy są jednak sytuacje, w których umowa przestaje być wiążąca?

Upływ czasu, na który umowa została zawarta

Kiedy przestaje obowiązywać polisa na życie?Jest to jedna z najczęstszych przyczyn, dla których przestaje obowiązywać umowa zawarta pomiędzy osobą ubezpieczoną a towarzystwem ubezpieczeniowym, które sprzedało ubezpieczenie na życie. Ma to jednak miejsce wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczeń terminowych, czyli zawartych na określony czas. Warto w tym miejscu przypomnieć, że powszechną praktyką stosowaną przez wielu ubezpieczycieli jest umieszczenie w umowie klauzuli prolongacyjnej. Taka klauzula oznacza, że z chwilą wygaśnięcia okresu ubezpieczenia terminowego następuje automatyczne przedłużenie polisy na czas nieokreślony. Takie rozwiązanie w bardzo wielu przypadkach nie jest korzystne dla posiadacza polisy.

Wypowiedzenie umowy

Może zrobić to każda osoba, która wykupiła ubezpieczenie na życie. Zanim jednak zdecydujemy się na taki krok musimy sprawdzić, czy towarzystwo ubezpieczeniowe nie stosuje kar w takich przypadkach. W wielu wypadkach towarzystwa ubezpieczeniowe żądają od osób wypowiadających umowę ubezpieczenia opłacenia składek z góry. Rozwiązanie to z pewnością dla osób ubezpieczonych nie jest korzystne. Jeszcze zanim podpiszemy umowę sprawdźmy, czy towarzystwo ubezpieczeniowe dopuszcza możliwość jej wypowiedzenia. Jeżeli taki zapis nie znalazł się w umowie, spróbujmy go wynegocjować.

Anulowanie umowy

Wszystkie osoby, które wykupiły ubezpieczenie na życie mogą wykonać taki krok w ciągu trzydziestu dni od daty zawarcia umowy. Pamiętajmy, że anulując umowę będziemy musieli zapłacić składki za ten okres, kiedy ona obowiązywała. Składkę zapłacimy nawet wtedy, kiedy umowę anulowaliśmy na drugi dzień po podpisaniu mowy.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz