Jakie ubezpieczenie na życie wybrać: indywidualne czy grupowe?

Jakie ubezpieczenie na życie wybrać: indywidualne czy grupowe?

Jeżeli zamierzamy ubezpieczyć się na życie możemy wybierać pomiędzy ubezpieczeniem indywidualnym a grupowym. Ubezpieczenia te mają swoje plusy, ale mają również pewne minusy. Zanim więc zdecydujemy się na jedną z tych opcji przyjrzyjmy się zarówno ich walorom, jak i wadom.

Jakie ubezpieczenie na życie wybrać: indywidualne czy grupowe?Ubezpieczenie grupowe to oferta skierowana do pracowników, których zatrudniają z reguły duże firmy. Polisę indywidualną może wykupić każdy, kto ukończył osiemnaście lat; nie ma tutaj znaczenia, czy jest osobą pracującą, czy bezrobotną, dostępu do indywidualnego ubezpieczenia nie ogranicza także miejsce zamieszkania.

Jaki jest zakres ochrony?

W przypadku ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnych mamy do czynienia z innym zakresem ochrony. Polisa indywidualna zapewnia ochronę wyłącznie osobie ubezpieczonej. Osoba ta może uzyskać od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie na wypadek:

    • ciężkiego zachorowania;

    • pobytu w szpitalu;

    • odniesienia uszczerbku na zdrowiu;

    • zgonu – odszkodowanie zostanie przekazane osobie uposażonej. Jeżeli osoba ubezpieczona nie wskazała takiej osoby, to osoby bliskie dla ubezpieczonego otrzymają odszkodowanie na ogólnych zasadach dotyczących dziedziczenia.

Są również polisy, które gwarantują odszkodowanie, kiedy osoba ubezpieczona utraci pracę. Jest jednak jeden warunek: zwolnienie z pracy nie mogło być skutkiem działań zawinionych przez tę osobę.

Wybierając ubezpieczenie grupowe, ochroną zostaną dodatkowo objęci także członkowie najbliższej rodziny ubezpieczonego. W tym przypadku osoba ubezpieczona otrzyma odszkodowanie między innymi w przypadku zgonu swoich rodziców, choroby dziecka, czy śmierci współmałżonka. Ubezpieczenie grupowe nie sprawdza się w przypadku osób samotnych. W ich przypadku pewne elementy ochrony, które ubezpieczenie grupowe zapewnia są zbędne. Wybierając ten rodzaj ubezpieczenia nie będziemy mogli negocjować z ubezpieczycielem zakresu ochrony. Nie uda się nam dopasować polisy do swoich wymagań. Możliwość negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym stwarza tylko polisa indywidualna.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz