Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?

Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?

Ubezpieczenia na życie są obecnie jednym z bardziej popularnych rodzajów ubezpieczeń. Wciąż jednak jest bardzo małe grono osób, które wiedzą, że można wśród nich wskazać kilka rodzajów. Niżej zostaną przedstawione te, którymi powinniśmy się zainteresować w pierwszej kolejności.

Ubezpieczenia terminowe

Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?Zapewniają one ochronę finansową tylko w przypadku śmierci osoby posiadającej polisę. Odszkodowanie zostanie przekazane osobie uposażonej. W przypadku zrezygnowania z polisy żadne świadczenie nie przysługuje. Tego typu polisę można zawrzeć tylko na czas określony. Wybierają je najczęściej osoby, które zaciągają wysoki kredyt. Coraz więcej banków wymaga bowiem od swoich klientów takiej formy jego zabezpieczenia. Decydując się na ubezpieczenie terminowe musimy pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe ograniczają wiek, do którego można je wykupić. W większości zakładów ubezpieczeń są one sprzedawane osobom, które nie przekroczyły siedemdziesięciu pięciu lat; osoby starsze nie mogą go wykupić.

Bezterminowe ubezpieczenia na życie

Wybierając ten rodzaj ubezpieczeń podpiszemy umowę z towarzystwem ubezpieczeniowy na czas nieokreślony. Są to polisy, z których mogą skorzystać tylko osoby do siedemdziesiątego piątego roku życia. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe idą jeszcze dalej i nie sprzedają polis bezterminowych osobom powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia. Ubezpieczenia bezterminowe są droższe od polis terminowych. Osoby, które zdecydują się na zerwanie umowy mogą mieć pewność, że zakład ubezpieczeń zwróci im część wpłaconych składek. Ma tutaj bowiem miejsce tak zwana wartość wykupu. W przypadku ubezpieczeń bezterminowych zostały one podzielone na:

    • uniwersalne;

    • ochronne.

W przypadku polis uniwersalnych zawierają element inwestycyjny. W polisach ochronnych tego elementu nie ma. W niektórych towarzystwach osoby, które osiągną pewien wiek są zwolnione w konieczności płacenia składek, mimo to polisa nadal jest ważna.

Do polis na życie należą także polisy na dożycie i posagowe.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz