Jakie są obowiązki posiadacza ubezpieczenia na życie?

Jakie są obowiązki posiadacza ubezpieczenia na życie?

Osoby, które wykupiły ubezpieczenie na życie muszą wypełniać pewne obowiązki w stosunku do firmy, która sprzedała im polisę. Wypełnianie ich jest warunkiem niezbędnym do otrzymania w przyszłości odszkodowania. Jakie to obowiązki? Czy jeśli nie będziemy ich wypełniać poniesiemy odpowiedzialność karną?

Nie warto kłamać

Jakie są obowiązki posiadacza ubezpieczenia na życie?Towarzystwa ubezpieczeniowe przed sprzedażą polis chcą wiedzieć, jaki jest stan zdrowia ich przyszłych klientów. Warunkiem wykupieni ubezpieczenia jest więc wypełnienie ankiety medycznej oraz podpisanie oświadczenia, że odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania są zgodne z prawdą. Udzielenie prawdziwych odpowiedzi jest więc pierwszym i najważniejszym obowiązkiem osoby zainteresowanej wykupieniem ubezpieczenia na życie. Obowiązek ten pojawia się więc jeszcze zanim na umowie pojawi się podpis klienta. Osoby, które wypełniając ankietę posuną się do kłamstwa, muszą być przygotowane, że ujawnienie kłamstwa pociągnie za sobą rozwiązanie umowy. Z pewnością w takiej sytuacji żadne świadczenie nie zostanie im wypłacone.

Płać składki w terminie

To kolejny, niemniej ważny obowiązek osoby ubezpieczonej. Osoby, które wykupują ubezpieczenie składają na niej swój podpis, którym potwierdzają, że będą terminowo opłacać składki. Do wyboru mamy składki płacone w następujących terminach:

co miesiąc;
co kwartał;
raz na pół roku;
raz w roku;
jednorazowo.
Osobom, które przestają opłacać składki towarzystwa ubezpieczeniowe wypowiadają umowy. Dochodzą bowiem do wniosku, że zrezygnowały one z ubezpieczenia.

Zawiadamiaj o zmianach

Zawarte w towarzystwem ubezpieczeniowym umowy ubezpieczenia regulowane są przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi osoba, która wykupiła polisę na życie ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o zmianach wpływających na zwiększenie ponoszonego przez niego ryzyka. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciela powinniśmy także poinformować o takich przypadkach jak zmiana adresu zamieszkania, czy zmianie numeru telefonu.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz