Jak otrzymać odszkodowanie po wypadku w zimie?

Jak otrzymać odszkodowanie po wypadku w zimie?

Wykupując ubezpieczenie na życie jesteśmy pewni, że w razie wypadku nasz zakład ubezpieczeń wypłaci nam odszkodowanie. Na takie odszkodowanie liczymy także wtedy, kiedy wypadek miał miejsce w okresie zimowym. Co taki wypadek dla nas oznacza? Co trzeba zrobić, aby uzyskać odszkodowanie? Czy kwestie te są regulowane odrębnymi przepisami?

Do tego, że zima w naszym kraju zaskakuje drogowców wciąż nie możemy się przyzwyczaić. Pierwszy atak zimy sprawia, że duże utrudnienia czekają nie tylko kierowców, ale także i pieszych. Na zagrożenia narażone są także osoby, które zdecydowały się spędzić zimowy urlop na nartach. Warto więc zyskać wiedzę na temat ubezpieczeń zimowych, aby nie okazało się, że kupując polisę wyrzuciliśmy pieniądze w błoto.

Odszkodowania po wypadkach

Jak otrzymać odszkodowanie po wypadku w zimie?Jeżeli chodzi o wypłaty odszkodowań po wypadkach, które miały miejsce na nieodśnieżonej ulicy lub chodniku to są one regulowane przepisami ustawy, która dotyczy utrzymania porządku i czystości na terenie dróg publicznych, w gminach oraz gospodarki nieruchomościami. Podstawę prawną znajdziemy w kodeksie cywilnym, a ściślej w artykule435. Mówi on, że: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia”. Odpowiedzialność za złamaną rękę lub nogę na oblodzonym lub zaśnieżonym chodniku ponosi zarządca (właściciel) danego terenu lub nieruchomości. Dlatego każda z tych osób powinna pamiętać, aby teren znajdujący się przed nieruchomością był utrzymywany w należytym porządku, a zimą regularnie odśnieżany. Jeżeli znajdzie się winowajca, to towarzystwo ubezpieczeniowe będzie miało podstawę do tego, aby wypłacić nam odszkodowanie.

Przyczyny wypadku

Należy jednak pamiętać, że osoba poszkodowana musi udowodnić, że wypadek miał związek z niewywiązywaniem się zarządcy lub właściciela nieruchomości, drogi lub posesji z obowiązku utrzymanie ich we właściwym stanie. Z pewnością więc mogą nam się przydać zeznania naocznych świadków zdarzenia. Jeżeli świadkiem naszego wypadku były osoby trzecie zanotujemy ich dane i poprośmy je o kontakt telefoniczny. Udowodnienie winy zarządcy lub właściciela nieruchomości czy drogi będzie znacznie łatwiejsze.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz