Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie

Mówiąc o ubezpieczeniach na życie nie można zapomnieć o cieszących się w naszym kraju bardzo dużą popularnością ubezpieczeniach grupowych. Ubezpieczenia grupowe są oferowane w naszych zakładach pracy. Ocena ryzyka ponoszonego przez zakład ubezpieczeń przebiega trochę inaczej niż w przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie. Towarzystwa ubezpieczeniowe są również w miarę elastyczne w przypadku wysokości sum ubezpieczenia. Dla wielu osób ubezpieczenie grupowe jest więc niezwykle atrakcyjne.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń grupowych?

Ubezpieczenia grupowe można podzielić biorąc pod uwagę, kto będzie opłacał składkę. Uwzględniając takie kryterium ubezpieczenia tego dzielą się na:

    • dobrowolne;

    • sponsorowane;

    • mieszane.

Grupowe ubezpieczenie na życieUbezpieczenie dobrowolne polega na tym, że składka jest opłacana przez pracownika. Każdego miesiąca z jego wynagrodzenia za pracę, pracodawca potrąca pracownikowi składkę na ubezpieczenie. W przypadku ubezpieczenia sponsorowanego składka jest opłacana przez pracodawcę. W tym jednak przypadku należy pamiętać o tym, iż nasze prawo mówi, że od składki płaconej przez pracodawcę musi zostać odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych. Ubezpieczenie mieszane łączą w sobie ubezpieczenie dobrowolne i sponsorowane; część składki w tym przypadku opłaca osoba ubezpieczona, a część jego pracodawca.

Jaka suma ubezpieczenia?

Przy ubezpieczeniu grupowym suma ubezpieczenia może przyjąć jedną z postaci:

    • stałej kwoty – wysokość świadczenia, które zostanie wypłacone towarzystwa ubezpieczeniowe podają kwotowo;

    • proporcjonalnej do zarobków, które osiąga pracownik – suma ubezpieczenia jest więc ustalana indywidualnie. Jej wartość zależy od osiąganego przez pracownika dochodu brutto.

Jakie są najważniejsze cechy charakterystyczne ubezpieczenia grupowego?

Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę nie tylko osoby ubezpieczonej, ale także członkom rodziny. Wiele osób z tego właśnie powodu jest zdania, że ubezpieczenia te są bardziej atrakcyjne od indywidualnych. Z ubezpieczeń tych mogą skorzystać osoby, których kondycja zdrowotna nie jest najlepsza.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz