Grupowe ubezpieczenia na życie – jak jest oceniane ryzyko?

Grupowe ubezpieczenia na życie – jak jest oceniane ryzyko?

Grupowe ubezpieczenia na życie są w naszym kraju niezwykle popularne. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że są one bardziej popularne od ubezpieczeń indywidualnych. W danym zakładzie pracy decydują się na nie w zasadzie wszyscy pracownicy. Wiele z tych osób zadaje sobie pytanie, jak wygląda w nich ocena ponoszonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe ryzyka?

Co towarzystwo ubezpieczeniowe bierze pod uwagę?

W przypadku ubezpieczeń indywidualnych towarzystwa ubezpieczeniowe oceniają konkretną osobę, tutaj zaś ocenie podlega cała grupa. Dlatego ponoszone przez ubezpieczyciela ryzyko jest w tym przypadku oceniane na podstawie:

    • wypełnionej przez każdego z członków grupy deklaracji stanu zdrowia;

    • deklaracji medycznej, która dotyczy stanu zdrowia członków rodziny osoby, która chce wykupić ubezpieczenie grupowe;

    • charakteru pracy, która ta osoba wykonuje;

    • wykonywanego zawodu;

    • wieku osób tworzących grupę.

Jakie znaczenie ma wielkość grupy?

Grupowe ubezpieczenia na życie – jak jest oceniane ryzyko?Towarzystwo ubezpieczeniowe chciałoby ubezpieczyć głównie grupę, której członkowie mają dobry stan zdrowia. Składki, które zapłacą te osoby posłużą do pokrycia świadczeń, które towarzystwo ubezpieczeniowe wypłacać będzie osobom który stan zdrowia jest nie najlepszy. Dla towarzystwa ubezpieczeniowe najlepiej więc ubezpieczać grupę, która składa się ze stu i więcej osób. Znacznie mniej opłaca się mu ubezpieczyć niewielką grupę złożoną z dwudziestu lub trzydziestu osób. Członkowie takich małych grup zapłacą więc wyższe składki.

Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie grupowe?

Zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych zawiera je na okres jednego roku. Po wygaśnięciu pierwotnego terminu umowy są w większości przypadków automatycznie odnawiane na kolejny okres. Zdarza się jednak w przypadku przedłużanych automatycznie umów, że towarzystwo ubezpieczeniowe podnosi wysokość składki. Zanim więc podpiszemy umowę powinniśmy zapoznać się z jej treścią, aby wiedzieć, czy zakład ubezpieczeń wprowadził do umowy zapis pozwalający mu podnieść składkę.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz