Dokumenty biurowe w SharePoint

Program SharePoint jest częścią oprogramowania pakietu Office 365 w znacznym stopniu rozszerzającym możliwości jeśli chodzi o korzystanie u udostępnianie dokumentów biurowych w formie elektronicznej. Po pierwsze zadaniem programu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji.

Odbywa się to miedzy innymi dzięki wykorzystaniu funkcjonalności zarządzania uprawnieniami. Użytkownicy administrującymi zasobami mogą odpowiednio tworzyć grupy użytkowników i nadawać im stosowne uprawnienia zarówno do odczytu jak i możliwości edytowania określonych plików i dokumentów. W ten sposób łatwo można odtworzyć hierarchię swojej organizacji w tego rodzaju narzędziu i zgodnie z ową hierarchią przyznać użytkownikom stosowne uprawnienia do korzystania z określonych dokumentów. Dotyczy to także możliwości udostępniania określonej dokumentacji na zewnątrz firmy, co nie rzadko jest przecież potrzebne w kontaktach czy to z klientami firmy czy też z jej kontrahentami. Co ciekawe do skorzystania z możliwości SharePoint wcale nie trzeba posiadać zainstalowanego podstawowego pakietu Office na swoim komputerze.

 W pełni wystarczający będzie tutaj po prostu dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa za pomocą której zobaczyć można udostępnione nam dokumenty, a nawet dokonać ich edycji przy wykorzystaniu funkcji normalnie dostępnych w standardowym pakiecie Office. Sam SharePoint to oczywiście coś więcej niż tylko możliwość zarządzania uprawnieniami i współdzielonymi dokumentami. To także zbiór nowoczesnych programów komputerowych, które w znacznym stopniu mogą przyspieszyć realizację wielu różnych procesów w firmie. Przykładem może być dostęp do aplikacji Microsoft Project doskonale sprawdzającej się w zarządzaniu projektami, gdzie można nie tylko dokładnie określić to kto i w jakim wymiarze będzie się danym projektem zajmował, ale także skutecznie oszacować pracochłonność realizacji poszczególnych etapów projektu w danej organizacji. Do tego dochodzi jeszcze cały zestaw pomniejszych narzędzi, chociażby przeznaczonych do szybkiego tworzenia stron internetowych.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz