Dofinansowania w ramach działania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowania w ramach działania Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejski Fundusz Społeczny jest znaną strukturą Unii Europejskiej, która udziela wsparcia w ramach rozwoju regionalnego. W latach 2007-2013 w ramach wsparcia przez ten fundusz Polska otrzymała ponad 11 miliardów euro na działania dotyczące rozwoju poszczególnych regionów kraju. W latach 2014-2020 pula środków jest większa, ponieważ w skali całej Unii Europejskiej wynosi ona 80 miliardów euro, co jest prawie jedną czwartą wszystkich kosztów, jakie ponosi Unia Europejska w zakresie polityki rozwoju regionalnemu.

Dofinansowania w ramach działania Europejskiego Funduszu SpołecznegoPolsce w latach 2014-2020 przypadły środki finansowe w postaci ponad 14 miliardów euro. Wszystko właśnie dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, który w znaczny sposób przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego Europy poprzez swoje dofinansowanie efs. Środki z tego funduszu są wykorzystywane na różnego rodzaju dotacje, które odbywają się na dwóch płaszczyznach.

Przede wszystkim pierwszy sposób wydatkowania środków finansowych w tym zakresie to programy o charakterze krajowym. W Polsce w ramach działania Europejskiego Funduszu Społecznego finansowany jest jeden program na poziomie krajowym – Wiedza Edukacja Rozwój. Natomiast drugi sposób wydatkowania środków to programy na poziomie regionalnym. W Polsce w latach 2014-2020 dotyczy to 16 programów regionalnych.

Programy o regionalnym charakterze mają spore znaczenie, jeśli chodzi o dofinansowanie efs, ponieważ umożliwia to zwiększenia wpływu na decyzję odnośnie finansowania poszczególnych projektów odnośnie najbliższego odbiorcy. Zadaniem dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wspieranie rynku pracy i zwiększanie poziomu zatrudnienia w poszczególnych obszarach krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto ma też wspierać przedsiębiorców, pracowników, ułatwiać dostęp do szerszego rynku pracy oraz zapewniać mobilność geograficzną, która w dzisiejszych czasach ma ogromne znaczenie. Liczy się tutaj też wpływ na wzmacnianie więzi społecznych oraz likwidację ubóstwa i dyskryminacji na różnych płaszczyznach.

Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego i elementy takie jak dofinansowanie efs, kierowane są do różnych ludzi. Podział beneficjentów jest prosty, ponieważ można wyróżnić tutaj dwie grupy. Pierwsza grupa to beneficjenci, którzy stanowią autorów projektów. Druga grupa natomiast to tak zwana grupa docelowa, czyli uczestnicy poszczególnych projektów.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz