Czy towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze wypłaca odszkodowania?

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze wypłaca odszkodowania?

Kiedy wykupujemy ubezpieczenie na życie bardzo często zapominamy, że nie zawsze towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają należne świadczenia osobom ubezpieczonym lub członkom ich rodziny. Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania?

Śmierć samobójcza

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze wypłaca odszkodowania?W tym przypadku sytuacja jest mocno skomplikowana. Na to, czy odszkodowanie zostanie wypłacone wpływa czas, który upłynął od daty podpisania umowy do śmierci samobójczej oraz od rodzaju umowy, która została podpisana z towarzystwem ubezpieczeniowym. W przypadku śmierci, która miała miejsce przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od daty podpisania umowy, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Będzie to zgodne z kodeksem cywilnym, który reguluje kwestie umów ubezpieczenia. Osoby, które podpisały umowę, która nie obejmuje zakresem ochrony śmierci samobójczej, to odszkodowanie nie zostanie wypłacone nawet wtedy, kiedy śmierć samobójcza miała miejsce później.

Osoby chore na AIDS oraz osoby będące nosicielami wirusa HIV

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie decydują się na sprzedaż ubezpieczenia na życie osobom będącym nosicielami wirusa HIV, ani też osobom, które chorują na AIDS. Tak więc w obu tych przypadkach ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje. Co jednak z osobami, które zostały zarażone wirusem już po wykupieniu ubezpieczenia? W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe raczej odszkodowania również nie wypłaci. Jest jednak pewna sytuacja wyjątkowa. Dotyczy ona przypadku, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe decyduje się do zakresu ochrony wprowadzić osoby będące nosicielami wirusa HIV oraz osoby chorujące na AIDS.

Śmierć na skutek działań wojennych lub aktów terroru

Wśród wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowe znajdują się także takie przypadki. Do częstych wyłączeń ubezpieczyciele wprowadzają także zamieszki, rozruchy i inne akty przemocy. W tych sytuacjach towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowań.

Wszystkie sytuacje, w których towarzystwa odmawiają wypłaty świadczenia muszą zostać wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *