Ankieta medyczna – warunek konieczny do wykupienia polisy na życie

Ankieta medyczna – warunek konieczny do wykupienia polisy na życie

Sprzedając ubezpieczenia na życie towarzystwa ubezpieczeniowe ponoszą pewne ryzyko. Takim ryzykiem jest między innymi niespodziewana śmierć osoby ubezpieczonej. Aby się przed tym zabezpieczyć, ubezpieczyciele sprawdzają przed zawarciem umowy stan zdrowia osoby kupującej polisę na życie. Każdy, kto chce ją wykupić musi wypełnić ankietę medyczną. To na tej podstawie podejmowana jest decyzja dotycząca sprzedaży polisy oraz ustalana wysokość składki.

Jak wygląda budowa ankiety?

Osoby zgłaszające się do towarzystwa ubezpieczeniowego w celu wykupienia polisy na życie otrzymają do wypełnienia ankietę, która będzie złożona z dwóch części. Jedna część, pierwsza, to pytania, które będą odnosić się do rodzaju wykonywanej pracy, uprawianych dyscyplin sportowych i sytuacji finansowej osoby zainteresowanej ubezpieczeniem na życie. Druga część będzie zawierała szczegółowe pytania o stan zdrowia.

Jakie pytania może zawierać ankieta?

Wiele pytań dotyczyć będzie stanu zdrowia w przeszłości, znacznie więcej jednak zostanie poświęconych temu, jak aktualnie przedstawia się kondycja zdrowotna osoby wykupującej ubezpieczenie. Z pewnością więc będziemy musieli odpowiedzieć na jakie choroby chorowaliśmy w przeszłości, czy konieczna była hospitalizacja. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie o hospitalizację należy podać także jej powód. Dodatkowo osoby zainteresowane wykupieniem ubezpieczenia na życie muszą odpowiedzieć na pytania o:

    • wzrost i wagę;

    • zażywane aktualnie leki;

    • stosowane używki – ubezpieczyciel zapyta, czy osoba ubezpieczająca się pali papierosy (jeśli tak, to ile sztuk papierosów wypala dziennie), pije alkohol ( w jakiej ilości i jakiego rodzaju), zażywa narkotyki.

W ankiecie padają także pytania o ogólną kondycję zdrowotną i stan poszczególnych narządów. Szczególnie wiele pytań padnie na temat stanu serca i naczyń krwionośnych.

W przypadku pewnych chorób towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają sprzedaży ubezpieczenia na życie.; są też i takie, które wiążą się ze zwyżką składki.

Podobne wpisy:

Share

Dodaj komentarz